दोधारमा छु

दोधारमा छु

उसको कुरामा हाँसु कि रोउँ दोधारमा छु। मानव भनुँ कि या पशु भनुँ दोधारमा छु । कसले लगायो लगाम, कालो गोरो नचिन्ने परम मित्रलाई के संदेश पठाउँ दोधारमा छु।

Read More